Söktermen deduction har 13 resultat
EN Engelska SV Svenska
deduction (n) [ability or skill to deduce] deduktion (n) [ability or skill to deduce] (u)
deduction (n) [inference] deduktion (n) [inference] (u)
deduction (n) [inference] slutsats (n) [inference] (u)
deduction (n) [ability or skill to deduce] slutledning (n) [ability or skill to deduce] (u)
deduction (n) [inference] slutledning (n) [inference] (u)
EN Engelska SV Svenska
deduction (n) [trade] reduktion (n) [trade] (u)
deduction (n) [trade] rabatt (n) [trade] (u)
deduction (n) [money] avdrag (n) {n} [money]
deduction (n) [salary] avdrag (n) {n} [salary]
deduction (n) [trade] avdrag (n) {n} [trade]
deduction (n) [money] fråndragning (n) [money] (u)
deduction (n) [ability or skill to deduce] härledning (n) [ability or skill to deduce]
deduction avbränning

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för deduction SV Översättningar
bonus [discount] bonus (u)
reduction [discount] nedskärning (u)
rebate [discount] avdrag {n}
allowance [discount] tillstånd {n}
realization [inference] realisering (u)
presumption [inference] övermod {n}
understanding [inference] förståelse (u)
assumption [inference] åtagande {n}
speculation [inference] spekulation (u)
corollary [inference] korollarium
conclusion [inference] slutsats (u)
premise [guess] fastighet
suspicion [guess] misstanke (u)
hypothesis [guess] hypotes (u)
opinion [guess] tanke (u)
conjecture [guess] förmodan {n}
fee [royalty] avgift (u)
duty [royalty] tjänst (u)
commission [royalty] kommission (u)
discount [royalty] rabatt (u)