Söktermen deduktion har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
deduktion (n) [ability or skill to deduce] (u) deduction (n) [ability or skill to deduce]
deduktion (n) [slutsats] (u) deduction (n) [slutsats]
deduktion (n) [slutsats] (u) inference (n) [slutsats]
deduktion (n) [slutsats] (u) conclusion (n) [slutsats]
SV Synonymer för deduktion EN Översättningar
tes [tankekonstruktion] thesis
hypotes [tankekonstruktion] (u hypothesis
antagande [tankekonstruktion] n assumption
förmodan [tankekonstruktion] n conjecture
gissning [tankekonstruktion] (u guesswork
spekulation [tankekonstruktion] (u speculation
kalkyl [tankekonstruktion] (u calculation
teori [tankekonstruktion] (u theory
härledning [slutsats] deduction
bevisföring [slutsats] (u argumentation
resultat [slutledning] n result
konsekvens [slutledning] (u consequence
syntes [slutledning] (u synthes
syllogism [slutledning] (u syllogism
slutsats [slutledning] (u conclusion