Söktermen deem har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
deem (v) [opinion] bedöma (v) [opinion]
deem döma
deem (v) [general] anse (v) [general]
deem (v) [opinion] anse (v) [opinion]
deem (v) [opinion] finna (v) [opinion]
EN Engelska SV Svenska
deem (v) [general] mena (v) [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för deem SV Översättningar
think [estimate] tycka
assess [estimate] taxera
consider [estimate] betrakta
count [estimate] åtalspunkt (n v)
hold [estimate] inneha
judge [estimate] domare (u)
account [estimate] beräkning (u)
adjudge [regard] tilldöma
believe [regard] tro
reckon [regard] tror
suppose [regard] förmoda
espouse [opinion] gifta sig med
entertain [opinion] underhålla
embrace [opinion] omfamning (u)
esteem [opinion] aktning (u)
regard [admire] betrakta
repute [admire] (formal anse
presume [acknowledgement] undererstå sig
infer [acknowledgement] innebära
give [acknowledgement] ge efter