Söktermen defenceless har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
defenceless värnlös

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för defenceless SV Översättningar
beaten [overcome] slagit
weak [overcome] svag
prostrate [overcome] utsträckt
exposed [property] blottställd
open [property] öppen
unarmed [property] obeväpnad
unguarded [property] obevakad
unprotected [property] oskyddad
naked [property] blottad