Söktermen definite har 15 resultat
EN Engelska SV Svenska
definite (a) [explanation] fastställd (a) [explanation]
definite (adj) [(linguistics) designating an identified or immediately identifiable person or thing] bestämd (adj) [(linguistics) designating an identified or immediately identifiable person or thing]
definite (a) [answer] bestämd (a) [answer]
definite (a) [plans] bestämd (a) [plans]
definite (a) [explanation] absolut (a) [explanation]
EN Engelska SV Svenska
definite (a) [explanation] avgjord (a) [explanation]
definite (a) [explanation] klar (a) [explanation]
definite (a) [explanation] otvetydig (a) [explanation]
definite (a) [improvement] otvetydig (a) [improvement]
definite (a) [concrete] definitiv (a) [concrete]
definite (a) [explanation] definitiv (a) [explanation]
definite (a) [linguistics] definitiv (a) [linguistics]
definite (a) [answer] uttrycklig (a) [answer]
definite (a) [concrete] konkret (a) [concrete]
definite (a) [plans] klart angiven (a) [plans]

Engelska Svenska översättingar