Söktermen deklamera har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
deklamera recite
deklamera (v) [dikt] recite (v) [dikt]
deklamera (v) [dikt] declaim (v) [dikt]
deklamera (v) [tal] declaim (v) [tal]
deklamera (v) [dikt] repeat (v) [dikt]
SV Svenska EN Engelska
deklamera (v) [tal] make a speech (v) [tal]
deklamera (v) [tal] orate (v) [tal]
deklamera (v) [tal] perorate (v) [tal]
SV Synonymer för deklamera EN Översättningar
läsa högt [uppläsa] read out
framsäga [uppläsa] say
recitera [uppläsa] repeat
läsa [uppläsa] read
utbreda sig [tala vitt och brett] hold forth
predika [tala vitt och brett] preach
skrävla [tala vitt och brett] bluster
skryta [tala vitt och brett] brag
orera [tala vitt och brett] declaim
föredraga [läsa högt] prefer
uppläsa [läsa högt] recite
framföra [läsa upp] prefer
föredra [läsa upp] prefer
föreläsa [hålla föredrag] lecture
förevisa [framhära] exhibit
befordra [framhära] forward
uträtta [framhära] accomplish
uttala [framhära] enunciate
utföra [framhära] accomplish
spela [framhära] enact (formal)