Söktermen dénouement har ett resultat
SV Synonymer för denouement EN Översättningar
slut [lösning] n end
utgång [lösning] (u gate
resultat [lösning] n finding
utfall [lösning] n upshot
avslöjande [lösning] n disclosure
avgörande [lösning] n decision
upplösning [lösning] (u denouement
EN Engelska SV Svenska
denouement (n) [story] upplösning (n) [story] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för denouement SV Översättningar
solution [resolving] svar {n}
answering [resolving] svarar
outcome [resolving] utfall {n}
issue [resolving] (formal fråga
explanation [resolving] utläggning (u)
resolution [resolving] beslut (u)
close [stop] sluta
attainment [stop] förverkligande (u)
ending [stop] avslutnings-
completion [stop] avslutning (u)
finale [stop] final (u)
conclusion [stop] deduktion (u)
end [stop] avbryta
resolving [resolution] lösande