Söktermen departure har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
departure (n) [action] avresa (n) [action]
departure (n) [action] avgång (n) [action] (u)
departure (n) [general] avgång (n) [general] (u)
departure (n) [general] avfart (n) [general] (u)
departure (n) [change] avvikelse (n) [change] (u)
EN Engelska SV Svenska
departure (n) [action] utgående (n) {n} [action]
departure (n) [change] avsteg (n) {n} [change]
departure avfärd (u)
departure utfart (u)
departure uppbrott
departure (n) [death] bortgång (n) [death]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för departure SV Översättningar
migration [mass departure] flyttning (u)
emigration [mass departure] utvandring (u)
flight [mass departure] flykt (u)
journey [mass departure] färd (u)
trek [mass departure] utvandring (u)
exodus [mass departure] uttåg
monologue [speech] monolog (u)
digression [speech] utsvävning
diversion [speech] förstörelse (u)
whisper [speech] viskning (u)
aside [speech] åsido
resignation [withdrawal] avsägelse (u)
abandonment [withdrawal] uppgivenhet
surrender [withdrawal] (formal uppge
retirement [withdrawal] pensionering (n)
abdication [withdrawal] avgång (u)
frenzy [deviation] vanvett {n}
divergence [deviation] divergens (u)
wandering [deviation] vandring (u)
rambling [deviation] svammel {n}