Söktermen dependence har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
dependence beroende {n}
dependence (n) [irresistible need] beroende (n) {n} [irresistible need]
dependence (n) [dependency] avhängighet (n) [dependency] (u)
dependence (n) [dependency] förtröstan (n) {n} [dependency]
dependence (n) [dependency] tillit (n) [dependency] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för dependence SV Översättningar
relevance [association] relevans (u)
correlation [association] samband {n}
bearing [association] dräktig
pertinence [association] (formal relevans (u)
conjunction [association] samband {n}
coherence [association] sammanhang {n}
connection [association] samband {n}
faith [reliance] religion (u)
belief [reliance] övertygelse (u)
trusting [reliance] förtroendefull
trust [reliance] känna tilltro (n v adj)
hope [reliance] förhasta
conviction [reliance] övertygelse (u)
confidence [reliance] tillförsikt
fidelity [principle] exakthet (u)
allegiance [principle] trohet (u)
acceptance [principle] antagande {n}
sequence [contingency] följd (u)
interdependence [contingency] ömsesidighet (u)
relationship [contingency] relation (u)