Söktermen destroy har 18 resultat
EN Engelska SV Svenska
destroy (v) [ruin] förstöra (v) [ruin]
destroy (v) [(colloquial) to defeat soundly] spöa (v) [(colloquial) to defeat soundly]
destroy (v) [(colloquial) to defeat soundly] mosa (v) [(colloquial) to defeat soundly]
destroy (v) [(colloquial) to defeat soundly] krossa (v) [(colloquial) to defeat soundly]
destroy ödelägga
EN Engelska SV Svenska
destroy (v) [building] riva ned (v) [building]
destroy (v) [enemy] demolera (v) [enemy]
destroy (v) [building] demolera (v) [building]
destroy (v) [enemy] förinta (v) [enemy]
destroy (v) [kill] utrota (v) [kill]
destroy (v) [enemy] förstöra (v) [enemy]
destroy (v) [building] förstöra (v) [building]
destroy (v) [wipe out] tillintetgöra (v) [wipe out]
destroy (v) [enemy] tillintetgöra (v) [enemy]
destroy (v) [building] rasera (v) [building]
destroy (v) [ruin] fördärva (v) [ruin]
destroy (v) [wipe out] förgöra (v) [wipe out]
destroy (v) [kill] förgöra (v) [kill]

Engelska Svenska översättingar