Söktermen detachment har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
detachment (n) [behavior] likgiltighet (n) [behavior] (u)
detachment avskiljande {n}
detachment avskildhet

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för detachment SV Översättningar
apathy [indifference] likgiltighet (u)
unconcern [indifference] likgiltighet (u)
coldness [indifference] känslolöshet (u)
aloofness [indifference] reservation (u)
dissolution [disconnection] brytning (u)
disunion [disconnection] brytning (u)
cut [disconnection] minska
division [disconnection] skiljelinje (u)
divorce [disconnection] skilsmässa (u)
separation [disconnection] brytning (u)
distinctness [separateness] tydlighet (u)
dissimilarity [separateness] olikhet (u)
isolation [separateness] isolering (u)
dissociation [separateness] avståndstagande
squad [armed forces] trupp (u)
patrol [armed forces] patrullera
unit [armed forces] dos (u)
troops [armed forces] trupper (up)
organisation [armed forces] organisation (u)
organization [armed forces] förbund {n}