Söktermen detalj har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
detalj (n) [aspekt] (u) aspect (n) [aspekt]
detalj (n) [aspekt] (u) detail (n) [aspekt]
detalj (n) [aspekt] (u) particular (n) [aspekt]
detalj (u) datail
detalj (u) detail
SV Svenska EN Engelska
detalj (u) particular
SV Synonymer för detalj EN Översättningar
element [beståndsdel] n element
sida [beståndsdel] (u flank
faktor [beståndsdel] (u factor
omständighet [beståndsdel] (u circumstance
moment [beståndsdel] n moment
händelse [förhållande] (u happening
faktum [förhållande] n fact
egenhet [utmärkande drag] (u trait (formal)
specialitet [utmärkande drag] (u speciality
särdrag [utmärkande drag] n quality
del [avsnitt] (u portion
parti [avsnitt] n match - to merry
stycke [avsnitt] n subsections
bit [avsnitt] (u bit
fragment [avsnitt] n snippet (informal)
sektion [avsnitt] section
rest [bit] (u vestige
spillra [bit] splinter
ända [bit] (u butt (slang)
stuv [bit] remnant