Söktermen detalj har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
detalj (n) [aspekt] (u) aspect (n) [aspekt]
detalj (n) [aspekt] (u) detail (n) [aspekt]
detalj (n) [aspekt] (u) particular (n) [aspekt]
detalj (u) datail
detalj (u) detail
SV Svenska EN Engelska
detalj (u) particular
SV Synonymer för detalj EN Översättningar
element [beståndsdel] n part
sida [beståndsdel] (u aspect
faktor [beståndsdel] (u factor
omständighet [beståndsdel] (u circumstance
moment [beståndsdel] n moment
händelse [förhållande] (u affair
faktum [förhållande] n datum
egenhet [utmärkande drag] (u peculiarity
specialitet [utmärkande drag] (u specialty
särdrag [utmärkande drag] n aspect
del [avsnitt] (u section
parti [avsnitt] n part
stycke [avsnitt] n extract
bit [avsnitt] (u scrap
fragment [avsnitt] n fragment
sektion [avsnitt] section
rest [bit] (u rest
spillra [bit] splinter
ända [bit] (u end
stuv [bit] remnant