Söktermen determine har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
determine (v) [position]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
beräkna (v) [position]
 • beräknad
determine (v) [affect]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
avgöra (v) [affect]
 • avgjord
determine (v) [to ascertain definitely]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
avgöra (v) [to ascertain definitely]
 • avgjord
determine (v) [affect]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
bestämma (v) [affect]
 • bestämd
determine (v) [decision]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
bestämma (v) [decision]
 • bestämd
EN Engelska SV Svenska
determine (v) [time]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
bestämma (v) [time]
 • bestämd
determine (v) [to ascertain definitely]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
bestämma (v) [to ascertain definitely]
 • bestämd
determine (v) [decide]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
besluta (v) [decide]
 • besluten
determine (v) [decision]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
besluta (v) [decision]
 • besluten
determine (v) [decide] bestämma sig (v) [decide]
determine (v) [general]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
fastställa (v) [general]
 • fastställd
determine (v) [meaning]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
fastställa (v) [meaning]
 • fastställd
determine (v) [time]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
fastställa (v) [time]
 • fastställd
determine (v) [general]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
konstatera (v) [general]
 • konstaterad

Engelska Svenska översättingar