Söktermen dialogue har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
dialogue (n) [conversation] yttrande (n) {n} [conversation]
dialogue (n) [conversation] dialog (n) [conversation] (u)
dialogue (n) [talk] dialog (n) [talk] (u)
dialogue (n) [writing] dialog (n) [writing] (u)
dialogue (n) [conversation] konversation (n) [conversation] (u)
EN Engelska SV Svenska
dialogue (n) [talk] konversation (n) [talk] (u)
dialogue (n) [conversation] samtal (n) {n} [conversation]
dialogue (n) [conversation] prat (n) {n} [conversation]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för dialogue SV Översättningar
conversation [speech] konversation (u)
discourse [speech] (formal tal {n}
communication [speech] (formal skrivelse
talking [speech] samtalande
prattle [speech] babbla
conference [speech] konferens (u)
talk [speech] prat {n}
chat [talk] snacka
manuscript [book] handskrift (u)
text [book] pränta
scenario [book] scenario {n}
document [book] dokument {n}
script [book] handskrift (u)
trade [exchange] näring (u)
transaction [exchange] (formal transaktion (u)
barter [exchange] byteshandel (u)
intercourse [exchange] (formal samfärdsel
interchange [exchange] omväxla
discussion [conversation] diskussion (u)
parley [conversation] överläggning (u)