Söktermen differ har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
differ (v) [opinion]
 • differed
 • differ
 • differ
 • differed
 • differed
avvika (v) [opinion]
 • avviken
differ (v) [vary]
 • differed
 • differ
 • differ
 • differed
 • differed
avvika (v) [vary]
 • avviken
differ (v) [opinion] skilja sig (v) [opinion]
differ (v) [vary] skilja sig (v) [vary]
differ (v) [opinion]
 • differed
 • differ
 • differ
 • differed
 • differed
divergera (v) [opinion]
 • divergerad
EN Engelska SV Svenska
differ (v) [vary] vara olik (v) [vary]
differ (v) [person] vara av olika mening (v) [person]
differ (v) [person] vara oense (v) [person]
differ (v) [person] inte komma överens (v) [person]
differ (v) [not to have the same characteristics] skilja sig åt (v) [not to have the same characteristics]
differ (v) [not to have the same characteristics] vara olika (v) [not to have the same characteristics]
differ skiljer sig

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för differ SV Översättningar
debate [speech] 討論 (n v)
discuss [speech] 論ずる (v)
dispute [speech] 議論 (n v)
reverse [change] 逆進する (adj adv n v)
turn [change] 変わる (kawaru)
alter [change] 直す (adj v)
fight [conflict] 戦闘
collide [oppose] 衝突する (v)
conflict [oppose] 対立する (n v)
compare [contrast] 比較する (v)