Söktermen dig har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
dig (o) [allmän] you (o) [allmän]
dig (o) [pers. pron. - direkt objekt - sg.] you (o) [pers. pron. - direkt objekt - sg.]
dig (o) [pers. pron. - indirekt objekt - sg.] you (o) [pers. pron. - indirekt objekt - sg.]
dig (o) [pronomen - singular] yourself (o) [pronomen - singular]
dig (o) [reflexivt pron. - sg.] yourself (o) [reflexivt pron. - sg.]
SV Svenska EN Engelska
dig dug (literature)
dig (pronoun v n) [Objective case of 'thou'] thee (pronoun v n) [Objective case of 'thou']
dig you
EN Engelska SV Svenska
dig (o) [allmän] you (o) [allmän]
dig (o) [pers. pron. - direkt objekt - sg.] you (o) [pers. pron. - direkt objekt - sg.]
dig (o) [pers. pron. - indirekt objekt - sg.] you (o) [pers. pron. - indirekt objekt - sg.]
dig (o) [pronomen - singular] yourself (o) [pronomen - singular]
dig (o) [reflexivt pron. - sg.] yourself (o) [reflexivt pron. - sg.]
dig dug (literature)
dig (pronoun v n) [Objective case of 'thou'] thee (pronoun v n) [Objective case of 'thou']
dig you

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för dig SV Översättningar
bore [activity] långtråkig händelse (u)
pierce [activity] genombryta
sink [activity] diskho
penetrate [activity] penetrera
puncture [activity] stick (informal)
drill [activity] drill (u)
ram [drive] ramm
shove [drive] skjuta
plunge [drive] rusa
lunge [drive] utfall {n}
jab [drive] stöta
propulsion [drive] framdrivande
thrust [drive] mål {n}
push [smash into] tränga
plough [smash into] plöja
hollow [make deeper] urholka
deepen [make deeper] djupna
lower [make deeper] släppa ned
dig out [make deeper] leta fram
cut [cut into] snitt {n}