Söktermen disavowal har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
disavowal (n) [responsibility] frånsägning (n) [responsibility] (u)
disavowal (n) [denial] nekande (n) {n} [denial]
disavowal (n) [denial] förnekande (n) {n} [denial]
disavowal (n) [denial] bestridande (n) {n} [denial]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för disavowal SV Översättningar
escape [abandonment] slippa
flight [abandonment] flykt (u)
evasion [abandonment] flykt (u)
disaffection [abandonment] missnöje {n}
renunciation [abandonment] avsägande {n}
desertion [abandonment] desertering (u)
refutation [refusal] gendrivning (u)
denial [refusal] avslag {n}
contradiction [refusal] motsats (u)
negative [refusal] negativa
rejection [denial] utmönstring
cancellation [denial] upphävande {n}
refusal [negative] tillbakavisande {n}
negation [contradiction] bestridande {n}