Söktermen discrimination har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
discrimination diskriminering (u)
discrimination (n) [behavior] diskriminering (n) [behavior] (u)
discrimination (n) [distinct treatment on the basis of prejudice] diskriminering (n) [distinct treatment on the basis of prejudice] (u)
discrimination (n) [person] urskillningsförmåga (n) [person] (u)
discrimination urskillning

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för discrimination SV Översättningar
observation [view] yttrande {n}
attention [view] tillsyn (u)
perception [view] (formal uppfattning (u)
appreciation [view] bedömning (u)
taste [view] smakbit (u)
judgment [view] omdöme {n}
eye [view] ögla (u)
dash [distinction] tankstreck
idiosyncrasy [distinction] egenhet (u)
tone [distinction] tona
difference [distinction] skillnad (u)
peculiarity [difference] egendomlighet (u)
feature [difference] kännetecken
separation [difference] avskiljande {n}
marking [difference] märkning
differentiation [difference] differentiering (u)
sharpness [difference] skärpa (u)
distinction [difference] åtskillnad
discernment [perception] omdömesförmåga (u)
cultivation [perception] odling (u)