Söktermen disloyal har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
disloyal (a) [politics] missnöjd (a) [politics]
disloyal (a) [politics] illojal (a) [politics]
disloyal (adj) [without loyalty] illojal (adj) [without loyalty]
disloyal (a) [faithless] svekfull (a) [faithless]
disloyal (a) [faithless] trolös (a) [faithless]
EN Engelska SV Svenska
disloyal (a) [faithless] otrogen (a) [faithless]
disloyal (a) [politics] otrogen (a) [politics]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för disloyal SV Översättningar
unfriendly [antagonistic] kylig
discontented [antagonistic] missbelåten
indifferent [antagonistic] oengagerad
disillusioned [antagonistic] besviken
disaffected [antagonistic] illojal
deceitful [character trait] vilseledande {n}
villainous [character trait] skurkaktig
disingenuous [character trait] lömsk
treasonable [character trait] förrädisk
malicious [character trait] uppsåtlig
faithless [character trait] otrogen
hypocritical [character trait] skenhelig
false [character trait] osann
traitorous [deceitful] förrädisk
untrustworthy [deceitful] opålitlig
treacherous [deceitful] trolös
perfidious [deceitful] (formal svekfull
unfaithful [deceitful] otrogen
untrue [false] osann
recreant [false] trolös