Söktermen disorder har 27 resultat
EN Engelska SV Svenska
disorder (n) [medicine] störning (n) [medicine] (u)
disorder (v) [disorganize] bringa oreda (v) [disorganize]
disorder (v) [disorganize] ställa till förvirring (v) [disorganize]
disorder (v) [disorganize]
 • disordered
 • disorder
 • disorder
 • disordered
 • disordered
desorganisera (v) [disorganize]
 • desorganiserad
disorder (n) [objects] hopkok (n) {n} [objects]
EN Engelska SV Svenska
disorder (n) [objects] bråte (n) {n} [objects]
disorder (n) [objects] mischmasch (n) {n} [objects]
disorder (n) [confusion] desorientering (n) [confusion] (u)
disorder (n) [objects] virrvarr (n) {n} [objects]
disorder (n) [confusion] virrvarr (n) {n} [confusion]
disorder (n) [confusion] kaos (n) {n} [confusion]
disorder (n) [objects]
 • disordered
 • disorder
 • disorder
 • disordered
 • disordered
oreda (n) [objects] (u)
 • oredd
disorder (n) [confusion]
 • disordered
 • disorder
 • disorder
 • disordered
 • disordered
oreda (n) [confusion] (u)
 • oredd
disorder (n) [confusion] förvirring (n) [confusion] (u)
disorder (v) [disorganize]
 • disordered
 • disorder
 • disorder
 • disordered
 • disordered
upplösa (v) [disorganize]
 • upplöst
disorder (n) [medicine] sjukdom (n) [medicine] (u)
disorder (n) [medicine] krämpa (n) [medicine] (u)
disorder (n) [unrest] omstörtning (n) [unrest] (u)
disorder (n) [unrest] oordning (n) [unrest] (u)
disorder (n) [confusion] oordning (n) [confusion] (u)
disorder (n) [absence of order] oordning (n) [absence of order] (u)
disorder (n) [violence] orolighet (n) [violence] (u)
disorder (n) [unrest] orolighet (n) [unrest] (u)
disorder (n) [violence] tumult (n) [violence] (u)
disorder (n) [unrest] tumult (n) [unrest] (u)
disorder (n) [objects]
 • disordered
 • disorder
 • disorder
 • disordered
 • disordered
röra (n) [objects]
 • rörd
disorder (n) [confusion]
 • disordered
 • disorder
 • disorder
 • disordered
 • disordered
röra (n) [confusion]
 • rörd

Engelska Svenska översättingar