Söktermen dispyt har 17 resultat
SV Svenska EN Engelska
dispyt (n) [ord] (u) quarrel (n) [ord]
dispyt (n) [ord] (u) fighting (n) [ord]
dispyt (n) [ord] (u) squabbling (n) [ord]
dispyt (n) [ord] (u) bickering (n) [ord]
dispyt (n) [ord] (u) disputing (n) [ord]
SV Svenska EN Engelska
dispyt (n) [ord] (u) arguing (n) [ord]
dispyt (n) [ord] (u) quarrelling (n) [ord]
dispyt (n) [ord] (u) quarreling (n) [ord]
dispyt (n) [ord] (u) altercation (n) [ord] (formal)
dispyt (n) [meningsskiljaktighet] (u) contesting (n) [meningsskiljaktighet]
dispyt (n) [ord] (u) dispute (n) [ord]
dispyt (n v) [argument, failure to agree] (u) dispute (n v) [argument, failure to agree]
dispyt (n) [ord] (u) argumentation (n) [ord]
dispyt (n) [ord] (u) debate (n) [ord]
dispyt (n) [ord] (u) argument (n) [ord]
dispyt (n) [ord] (u) disputation (n) [ord]
dispyt (n) [meningsskiljaktighet] (u) disputation (n) [meningsskiljaktighet]
SV Synonymer för dispyt EN Översättningar
gräl [ordväxling] n altercation (formal)
tvist [ordväxling] (u strife (formal)
strid [ordväxling] (u fight
kontrovers [ordväxling] (u controversy
träta [ordväxling] brawl
bråk [kontrovers] n fraction
schism [kontrovers] (u chasm
oenighet [kontrovers] (u disagreement
konflikt [kontrovers] (u tangle
mellanhavande [kontrovers] account
kiv [kontrovers] strife (formal)
split [kontrovers] n faction
tvedräkt [kontrovers] discord
debatt [diskussion] (u debate
polemik [diskussion] (u controversy
diskussion [idédebatt] (u discussion
ordväxling [idédebatt] altercation (formal)
ordstrid [ordskifte] (u argumentation
konversation [samspråk] (u conversation
resonemang [samspråk] n reasoning