Söktermen disregard har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
disregard (v) [attention]
 • disregarded
 • disregard
 • disregard
 • disregarded
 • disregarded
ignorera (v) [attention]
 • ignorerad
disregard (v) [excuse]
 • disregarded
 • disregard
 • disregard
 • disregarded
 • disregarded
ignorera (v) [excuse]
 • ignorerad
disregard (v) [excuse] inte låtsas om (v) [excuse]
disregard förakt {n}
disregard
 • disregarded
 • disregard
 • disregard
 • disregarded
 • disregarded
förakta
 • föraktad
EN Engelska SV Svenska
disregard (v) [excuse] överse med (v) [excuse]
disregard (v) [attention] inte ta någon notis om (v) [attention]
disregard (v) [attention]
 • disregarded
 • disregard
 • disregard
 • disregarded
 • disregarded
förbigå (v) [attention]
 • förbigången
disregard strunta i

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för disregard SV Översättningar
overlook [negligence] inte märka
ignore [negligence] bortse från
omit [negligence] uraktlåta
neglect [negligence] vanvårda
slight [negligence] spenslig
forget [negligence] glömma
disdain [state] förakt {n}
contempt [state] avsmak (u)
scorn [state] hån {n}
insult [state] skymfa
affront [state] trotsa
indifference [state] håglöshet (u)
snub [action] snäsa av
defiance [insubordination] utmaning (u)
insurgence [insubordination] resning (u)
disobedience [insubordination] olydnad (u)
omission [neglect] utelämnande
inattention [neglect] ouppmärksamhet (u)
oversight [neglect] översikt (u)
pass [disobey] övergå