Söktermen dissolution har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
dissolution (n) [relationship] brytning (n) [relationship] (u)
dissolution upplösning (u)
dissolution (n) [dissolving, or going into solution] upplösning (n) [dissolving, or going into solution] (u)
dissolution (n) [relationship] upplösning (n) [relationship] (u)
dissolution (n) [relationship] separation (n) [relationship] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för dissolution SV Översättningar
invalidation [nullification] upphävande {n}
cancellation [nullification] upphävande {n}
repeal [nullification] avskaffa
annulment [nullification] annulering
detachment [disconnection] avskiljande {n}
disunion [disconnection] separation (u)
cut [disconnection] snitt {n}
division [disconnection] division (u)
divorce [disconnection] äktenskapsskillnad
separation [disconnection] avskiljande {n}
vice [evil] ovana
abandon [evil] hämningslöshet (v n adv)
baseness [evil] mindervärdighet (u)
degradation [evil] nedbrytning
immorality [evil] osedlighet (u)
corruption [evil] korruption (u)
dissipation [revelry] slöseri {n}
indulgence [revelry] överdrift (u)
intemperance [revelry] (formal omåttlighet (u)
debauchery [revelry] sedeslöshet (u)