Söktermen distans har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
distans (u) distance
distans (n) [allmän] (u) distance (n) [allmän]
distans (n v) [amount of space between two points] (u) distance (n v) [amount of space between two points]
distans (n) [uppförande] (u) distance (n) [uppförande]
distans (n) [uppförande] (u) reserve (n) [uppförande]
SV Svenska EN Engelska
distans (n) [uppförande] (u) coolness (n) [uppförande]
distans (n) [uppförande] (u) aloofness (n) [uppförande]
distans (n) [uppförande] (u) reservedness (n) [uppförande]
SV Synonymer för distans EN Översättningar
lucka [mellanrum] (u trapdoor
utrymme [mellanrum] space
gap [mellanrum] n maw
intervall [mellanrum] interval
håll [mellanrum] direction
längd [mellanrum] (u hieght
avstånd [mellanrum] n distance
perspektiv [totalbild] n perspective
vy [totalbild] view
utsikt [totalbild] (u vista
översikt [totalbild] (u site map (n)
orientering [totalbild] (u briefing
sammanfattning [totalbild] (u summary
resumé [totalbild] (u summary
överblick [totalbild] survey
aspekt [synvinkel] (u aspect
proportion [synvinkel] (u ratio
förbehållsamhet [tillbakadragenhet] (u reservedness
otillgänglighet [tillbakadragenhet] (u inaccessibility
återhållsamhet [tillbakadragenhet] n continence