Söktermen distinction har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
distinction (n) [person] anseende (n) {n} [person]
distinction (n) [person] betydenhet (n) [person] (u)
distinction (n) [exam] utmärkelse (n) [exam] (u)
distinction (n) [differentiation] differentiering (n) [differentiation] (u)
distinction (n) [differentiation] skiljning (n) [differentiation] (u)
EN Engelska SV Svenska
distinction (n) [differentiation] distinktion (n) [differentiation] (u)
distinction åtskillnad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för distinction SV Översättningar
fame [property] kändisskap (n v)
celebrity [property] celebritet (u)
eminence [property] hög ställning
name [property] nämna
renown [property] namnkunnighet
reputation [property] renommé
repute [property] (formal anse
note [property] ton (u)
advantage [value] fördel (u)
consequence [value] slutsats (u)
benefit [value] gagn {n}
consideration [value] omtanke (u)
profit [value] vinning (u)
importance [value] viktighet (u)
account [value] beräkning (u)
asset [quality] tillgång (u] och efterfrågan [i)
attribute [quality] attribut {n}
merit [quality] (formal merit
excellence [quality] excellens (u)
virtue [quality] dygd (u)