Söktermen distinkt har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
distinkt (a) [drag] characteristic (a) [drag]
distinkt (o) [tydligt] clearly (o) [tydligt]
distinkt (a) [drag] specific (a) [drag]
distinkt (a) [drag] distinctive (a) [drag]
distinkt (a) [drag] typical (a) [drag]
SV Svenska EN Engelska
distinkt (a) [drag] individual (a) [drag]
distinkt (a) [tydlig] distinct (a) [tydlig]
distinkt (a) [tydlig] unmistakable (a) [tydlig]
distinkt (o) [tydligt] distinctly (o) [tydligt]
distinkt (o) [tydligt] plainly (o) [tydligt]
SV Synonymer för distinkt EN Översättningar
klar [lätt att uppfatta] limpid
skarp [lätt att uppfatta] sharp
enkel [lätt att uppfatta] easy
påfallande [lätt att uppfatta] remarkable
markant [lätt att uppfatta] remarkable
utpräglad [lätt att uppfatta] distinctive
uppenbar [lätt att uppfatta] glaring
ohöljd [lätt att uppfatta] barefaced
otvetydig [lätt att uppfatta] unambiguous
tydlig [lätt att uppfatta] transparent
precis [tydlig] precisely
exakt [tydlig] exactly
redig [tydlig] clear
noggrann [tydlig] meticolous
koncis [tydlig] concise
specifik [tydlig] specific
verklig [tydlig] actual
positiv [tydlig] n barrel organ
bestämd [tydlig] determined
framträdande [påfallande] n prominent