Söktermen disturbance har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
disturbance (n) [unrest] tumult (n) [unrest] (u)
disturbance (n) [unrest] orolighet (n) [unrest] (u)
disturbance (n) [unrest] oordning (n) [unrest] (u)
disturbance (n) [unrest] omstörtning (n) [unrest] (u)
disturbance (n) [''(psychology)'' serious mental imbalance or illness] störning (n) [''(psychology)'' serious mental imbalance or illness] (u)
EN Engelska SV Svenska
disturbance (n) [disruption] störning (n) [disruption] (u)
disturbance (n) [meteorology] störning (n) [meteorology] (u)
disturbance (n) [radio - television] störning (n) [radio - television] (u)
disturbance (n) [disruption] splittring (n) [disruption] (u)
disturbance (n) [disruption] avbrott (n) {n} [disruption]
disturbance (n) [''(psychology)'' serious mental imbalance or illness] rubbning (n) [''(psychology)'' serious mental imbalance or illness]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för disturbance SV Översättningar
turbulence [commotion] turbulens (u)
agitation [commotion] sinnesrörelse (u)
disorder [commotion] oordning (u)
convulsion [commotion] konvulsion (u)
commotion [event] oväsen {n}
quake [event] skalv {n}
seism [event] jordskalv {n}
shock [event] chock {n}
uproar [disorder] uppror {n}
outrage [disorder] nidingsdåd
injustice [disorder] oförrätt
injury [disorder] åverkan
clash [disorder] skräll
violence [disorder] våld {n}
flurry [conflict] regnby
bother [conflict] krångla
racket [uproar] bedrägeri {n}
tempest [uproar] (literature storm (u)
ruffle [uproar] vecka
riot [uproar] helfestligt stycke {n}