Söktermen divergerande har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
divergerande (a) [matematik - optik] divergent (a) [matematik - optik]
SV Synonymer för divergerande EN Översättningar
inkonsekvent [kontradiktorisk] inconsistent
absurd [kontradiktorisk] absurd
motstridig [kontradiktorisk] disaccording
stridig [kontradiktorisk] contrasting
motsägande [kontradiktorisk] contradicting
skiljaktig [olikartad] different
skild [olikartad] different
avvikande [olikartad] eccentric
oförenlig [olikartad] discordant
främmande [olikartad] extraneous
annan [olikartad] another
annorlunda [olikartad] different
motsatt [olikartad] contrary
växlande [olikartad] alternate
skiftande [olikartad] shifting
olik [olikartad] dissimilar
delad [motsägande] sliced
omaka [motsägande] ill-assorted
olika [motsatt] various
stridande [motsatt] (invariable battler