Söktermen divergerande har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
divergerande (a) [matematik - optik] divergent (a) [matematik - optik]
SV Synonymer för divergerande EN Översättningar
inkonsekvent [kontradiktorisk] irregolarmente
absurd [kontradiktorisk] assurdo
motstridig [kontradiktorisk] incompatibile
stridig [kontradiktorisk] discordante
motsägande [kontradiktorisk] incompatibile
skiljaktig [olikartad] divergente
skild [olikartad] separata {f}
avvikande [olikartad] eccentrico {m}
oförenlig [olikartad] irriconciliabile
främmande [olikartad] strana {f}
annan [olikartad] altro
annorlunda [olikartad] differente
motsatt [olikartad] riluttante
växlande [olikartad] alternato
skiftande [olikartad] alterno
olik [olikartad] differente
delad [motsägande] forcuto
omaka [motsägande] mal assortito
olika [motsatt] vario
kluven [motsatt] ambivalente