Söktermen dock har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
dock (o) [emellertid] though (o) [emellertid]
dock nevertheless
dock (o) [emellertid] nevertheless (o) [emellertid]
dock (o) [emellertid] yet (o) [emellertid]
dock (o) [emellertid] however (o) [emellertid]
SV Synonymer för dock EN Översättningar
emellertid [å andra sidan] however
tvärtom [å andra sidan] on the contrary
däremot [å andra sidan] on the contrary
ändå [likafullt] all the same
i alla fall [likafullt] all the same
trots allt [likafullt] all the same
men [likafullt] n although
likväl [likafullt] even so {Ü|en|}
EN Engelska SV Svenska
dock (o) [emellertid] though (o) [emellertid]
dock nevertheless
dock (o) [emellertid] nevertheless (o) [emellertid]
dock (o) [emellertid] yet (o) [emellertid]
dock (o) [emellertid] however (o) [emellertid]
dock still
dock however
dock yet

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för dock SV Översättningar
wharf [boat landing] kaj (u)
quay [boat landing] kaj (u)
harbour [boat landing] hamn (u)
jetty [boat landing] pir
marina [boat landing] marina (u)
port [pier] hamnstad (u)
landing [pier] trappavsats (u)
berth [wharf] sovplats
pier [wharf] pir
slip [wharf] smyga
mooring [wharf] ankartross
levee [wharf] mottagning (u)
anchor [fasten] ankra
secure [fasten] betrygga
tether [fasten] ankarkätting
moor [fasten] ödemark (u)
breakwater [jetty] vågbrytare (u)
prune [clip] beskära träd
crop [clip] skörd (u)
shorten [clip] förkortas