Söktermen donation har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
donation (n) [bidrag] (u) gift (n) [bidrag]
donation (n) [bidrag] (u) contribution (n) [bidrag]
donation (u) donation
donation (n) [a voluntary gift or contribution for a specific cause] (u) donation (n) [a voluntary gift or contribution for a specific cause]
donation (n) [bidrag] (u) donation (n) [bidrag]
SV Svenska EN Engelska
donation (n) [skolor] (u) donation (n) [skolor]
donation (n) [skolor] (u) endowment (n) [skolor]
donation (u) benefaction
SV Synonymer för donation EN Översättningar
skänk [gåva] (u gift
klapp [gåva] (u pat
present [gåva] (u gift
gåva [testamentarisk gåva] (u donation
legat [testamentarisk gåva] n bequest (formal)
stiftelse [testamentarisk gåva] foundation
fond [testamentarisk gåva] (u fund
slant [vedergällning] coin
dricks [vedergällning] (u service charge
erkänsla [vedergällning] (u acknowledgment
ersättning [vedergällning] (u ersatz
muta [vedergällning] bribe
dusör [vedergällning] bribe
kapital [grundkapital] n capital
summa [grundkapital] (u amount
förråd [grundkapital] n provision
mängd [grundkapital] (u amount
rikedom [grundkapital] (u wealth
tillgångar [grundkapital] (up assets
allmosa [skänk] (u alms
EN Engelska SV Svenska
donation (n) [bidrag] (u) gift (n) [bidrag]
donation (n) [bidrag] (u) contribution (n) [bidrag]
donation (u) donation
donation (n) [a voluntary gift or contribution for a specific cause] (u) donation (n) [a voluntary gift or contribution for a specific cause]
donation (n) [bidrag] (u) donation (n) [bidrag]
donation (n) [skolor] (u) donation (n) [skolor]
donation (n) [skolor] (u) endowment (n) [skolor]
donation (u) benefaction

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för donation SV Översättningar
endowment [grant] gåvofond
concession [grant] koncession (u)
benefaction [grant] välsignelse (u)
scholarship [grant] lärdom (u)
allowance [grant] tillstånd {n}
present [gift] presens
offering [gift] offer {n}
grant [gift] medgiva
contribution [gift] bidrag {n}
tariff [payment under duress] tulltaxa
levy [payment under duress] uppbåd
payment [payment under duress] likvid
fee [payment under duress] avgift (u)
dues [payment under duress] avgifter
tribute [payment under duress] hyllning (u)
charity [contribution] barmhärtighet
relief [contribution] undsättning
alms [contribution] allmosa (u)
dole [contribution] arbetslöshetsunderstöd {n}
collection [contribution] samla