Söktermen Doom har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
doom (v) [religion] fördöma (v) [religion]
doom (v) [predestine] döma (v) [predestine]
doom (n) [general] öde (n) {n} [general]
doom (n) [general] lott (n) [general] (u)
doom (n) [destiny] förbannelse (n) [destiny] (u)
doom (n) [person] förfall (n) {n} [person]
doom (n) [person] ruin (n) [person] (u)
doom (v) [predestine] förutbestämma (v) [predestine]
doom (n v) [death] undergång (n v) [death] (u)
doom (n) [person] undergång (n) [person] (u)

Engelska Svenska översättingar