Söktermen dra har 26 resultat
SVSvenskaENEngelska
dra(v)[föremål]
 • dragen
lug(v)[föremål]
 • lugged
 • lug
 • lug
 • lugged
 • lugged
dra(v)[to leave quickly or in a hurry; to take oneself off; to decamp; to depart] absquatulate(v)[to leave quickly or in a hurry; to take oneself off; to decamp; to depart](v)
dra
 • dragen
trek
 • trekked
 • trek
 • trek
 • trekked
 • trekked
dra(v)[allmän] pull along(v)[allmän]
dra(v)[move or run away quickly]
 • dragen
skedaddle(v)[move or run away quickly](informal)
 • skedaddled
 • skedaddle
 • skedaddle
 • skedaddled
 • skedaddled
SVSvenskaENEngelska
dra(v)[föremål]
 • dragen
tug(v)[föremål]
 • tugged
 • tug
 • tug
 • tugged
 • tugged
dra(v)[allmän]
 • dragen
tug(v)[allmän]
 • tugged
 • tug
 • tug
 • tugged
 • tugged
dra(v)[rörelse]
 • dragen
pull(v)[rörelse]
 • pulled
 • pull
 • pull
 • pulled
 • pulled
dra(v)[pistol]
 • dragen
pull(v)[pistol]
 • pulled
 • pull
 • pull
 • pulled
 • pulled
dra(v)[föremål]
 • dragen
pull(v)[föremål]
 • pulled
 • pull
 • pull
 • pulled
 • pulled
dra(v)[föremål]
 • dragen
drag(v)[föremål](slang)
 • dragged
 • drag
 • drag
 • dragged
 • dragged
dra(v)[allmän]
 • dragen
drag(v)[allmän](slang)
 • dragged
 • drag
 • drag
 • dragged
 • dragged
dra(v)[allmän] go away(v)[allmän]
dra(v)[föremål]
 • dragen
heave(v)[föremål]
 • heaved
 • heave
 • heave
 • heaved
 • heaved
dra(v)[allmän] beat it(v)[allmän](informal)
dra(v)[allmän] get lost(v)[allmän](informal)
dra(v)[föremål]
 • dragen
haul(v)[föremål]
 • hauled
 • haul
 • haul
 • hauled
 • hauled
dra(v)[folk] draw in(v)[folk]
dra(v)[folk]
 • dragen
attract(v)[folk]
 • attracted
 • attract
 • attract
 • attracted
 • attracted
dra(v)[folk] pull in(v)[folk]
dra(v)[föremål]
 • dragen
draw(v)[föremål]
 • drawn
 • draw
 • draw
 • drew
 • drew
dra(v)[allmän]
 • dragen
draw(v)[allmän]
 • drawn
 • draw
 • draw
 • drew
 • drew
dra(v)[allmän] buzz off(v)[allmän](slang)
dra
 • dragen
draw
 • drawn
 • draw
 • draw
 • drew
 • drew
dra
 • dragen
drag(slang)
 • dragged
 • drag
 • drag
 • dragged
 • dragged
dra
 • dragen
haul
 • hauled
 • haul
 • haul
 • hauled
 • hauled
SVSynonymer för draENÖversättningar
meddela[förtälja]impart
omtala[förtälja]mention
skildra[förtälja]depict
anföra[förtälja]adduce
framställa[förtälja]pose
redogöra för[förtälja]give an account of
relatera[förtälja]recount(formal)
rapportera[förtälja]report
referera[förtälja]report
berätta[förtälja]narrate(formal)
belöpa sig till[betinga ett pris]amount to
kosta[betinga ett pris]set back
inbringa[betinga ett pris]yield
glätta[släta]gloss
stryka[släta]cross out
pressa[släta]clentch
valsa[släta]flatten
mangla[släta]mangle
rycka till sig[rafsa åt sig]snatch
roffa åt sig[rafsa åt sig]grab