Söktermen dra av har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
dra av deduct
dra av (a) [matematik] deduct (a) [matematik]
dra av (v) [pengar] deduct (v) [pengar]
dra av (v) [to take one thing from another] deduct (v) [to take one thing from another]
dra av (v) [pengar] hold back (v) [pengar]
SV Svenska EN Engelska
dra av (v) [pengar] dock (v) [pengar]
dra av (a) [matematik] take from (a) [matematik]
dra av (v) [priser] knock off (v) [priser]
dra av (v) [priser] give a discount of (v) [priser]

SV EN Översättningar för dra

dra (v) [allmän] go away (v) [allmän]
dra (v) [allmän] buzz off (v) [allmän] (slang)
dra (v) [to leave quickly or in a hurry; to take oneself off; to decamp; to depart] absquatulate (v) [to leave quickly or in a hurry; to take oneself off; to decamp; to depart] (v)
dra (v) [allmän]
 • dragen
draw (v) [allmän]
 • drawn
 • draw
 • draw
 • drew
 • drew
dra (v) [föremål]
 • dragen
draw (v) [föremål]
 • drawn
 • draw
 • draw
 • drew
 • drew
dra (v) [folk] pull in (v) [folk]
dra (v) [folk]
 • dragen
attract (v) [folk]
 • attracted
 • attract
 • attract
 • attracted
 • attracted
dra (v) [folk] draw in (v) [folk]
dra (v) [allmän] beat it (v) [allmän] (informal)
dra (v) [föremål]
 • dragen
haul (v) [föremål]
 • hauled
 • haul
 • haul
 • hauled
 • hauled

SV EN Översättningar för av

av (o) [böcker] by (o) [böcker]
av of
av (o) [böcker] of (o) [böcker]
av (o) [egendom] of (o) [egendom]
av (o) [material] of (o) [material]
av (o) [del] out of (o) [del]
av (o) [grund] out of (o) [grund]
av (o) [ursprung] out of (o) [ursprung]
av (o) [grund] because of (o) [grund]
av (o) [material] made from (o) [material]
SV Synonymer för dra av EN Översättningar
skörda [plocka] harvest
repa [plocka] (u scratch
skala [riva av] (u scale
ta av [riva av] dismantle
klä av [riva av] dismantle
riva [riva av] ravel
minska [göra lägre] dwindle
förminska [göra lägre] dwindle
reducera [göra lägre] reducing
avkorta [göra lägre] shorten
knappa in [göra lägre] reduce
slå av på [göra lägre] give a discount of
inskränka [göra lägre] restrict
pressa [göra lägre] clentch
pruta [göra lägre] haggle
sänka [göra lägre] turn down
avlägsna [skilja från skal] eliminate (informal)
rensa bort [skilja från skal] weed out
lossa [skilja från skal] loosen
befria [skilja från skal] enfranchise