Söktermen dra fördel av har 5 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
dra fördel av (v) [person] exploit (v) [person]
dra fördel av (v) [person] take advantage of (v) [person]
dra fördel av (v) [situation] take advantage of (v) [situation]
dra fördel av (v) [situation] make use of (v) [situation]
dra fördel av (v) [situation] profit from (v) [situation]

SV EN Översättningar för dra

dra (v) [allmän] go away (v) [allmän]
dra (v) [allmän] buzz off (v) [allmän] (slang)
dra (v) [to leave quickly or in a hurry; to take oneself off; to decamp; to depart] absquatulate (v) [to leave quickly or in a hurry; to take oneself off; to decamp; to depart] (v)
dra (v) [allmän] draw (v) [allmän]
dra (v) [föremål] draw (v) [föremål]
dra (v) [folk] pull in (v) [folk]
dra (v) [folk] attract (v) [folk]
dra (v) [folk] draw in (v) [folk]
dra (v) [allmän] beat it (v) [allmän] (informal)
dra (v) [föremål] haul (v) [föremål]

SV EN Översättningar för fördel

fördel (n) [sport - tennis] (u) ad (n) [sport - tennis] (informal)
fördel (n) [sport - tennis] (u) vantage (n) [sport - tennis]
fördel (n) [förmån] (u) benefit (n) [förmån]
fördel (n) [allmän] (u) convenience (n) [allmän]
fördel (n) [förmån] (u) gain (n) [förmån]
fördel (n) [allmän] (u) good (n) [allmän]
fördel (u) profit
fördel (n) [förmån] (u) profit (n) [förmån]
fördel (n) [allmän] (u) advantage (n) [allmän]
fördel (n) [any condition, circumstance, opportunity, or means, particularly favorable to success] (u) advantage (n) [any condition, circumstance, opportunity, or means, particularly favorable to success]

SV EN Översättningar för av

av (o) [böcker] by (o) [böcker]
av of
av (o) [böcker] of (o) [böcker]
av (o) [egendom] of (o) [egendom]
av (o) [material] of (o) [material]
av (o) [del] out of (o) [del]
av (o) [grund] out of (o) [grund]
av (o) [ursprung] out of (o) [ursprung]
av (o) [grund] because of (o) [grund]
av (o) [material] made from (o) [material]
SV Synonymer för dra fördel av EN Översättningar
utnyttja [begagna sig av] take advantage of
gripa [begagna sig av] detain
begagna [begagna sig av] use
mynt [slå mynt av] n coin
bruka [bearbeta] use
utveckla [bearbeta] develop