Söktermen dra ifrån har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
dra ifrån (a) [matematik] deduct (a) [matematik]
dra ifrån (v) [pengar] deduct (v) [pengar]
dra ifrån (v) [pengar] hold back (v) [pengar]
dra ifrån (v) [pengar] dock (v) [pengar]
dra ifrån (a) [matematik] take from (a) [matematik]
SV Svenska EN Engelska
dra ifrån (v) [to remove or reduce] subtract (v) [to remove or reduce]
dra ifrån (v) [allmän] pull away (v) [allmän]
dra ifrån (v) [allmän] draw away (v) [allmän]
dra ifrån detract

SV EN Översättningar för dra

dra (v) [allmän] go away (v) [allmän]
dra (v) [allmän] buzz off (v) [allmän] (slang)
dra (v) [to leave quickly or in a hurry; to take oneself off; to decamp; to depart] absquatulate (v) [to leave quickly or in a hurry; to take oneself off; to decamp; to depart] (v)
dra (v) [allmän]
 • dragen
draw (v) [allmän]
 • drawn
 • draw
 • draw
 • drew
 • drew
dra (v) [föremål]
 • dragen
draw (v) [föremål]
 • drawn
 • draw
 • draw
 • drew
 • drew
dra (v) [folk] pull in (v) [folk]
dra (v) [folk]
 • dragen
attract (v) [folk]
 • attracted
 • attract
 • attract
 • attracted
 • attracted
dra (v) [folk] draw in (v) [folk]
dra (v) [allmän] beat it (v) [allmän] (informal)
dra (v) [föremål]
 • dragen
haul (v) [föremål]
 • hauled
 • haul
 • haul
 • hauled
 • hauled

SV EN Översättningar för ifrån

SV Synonymer för dra ifrån EN Översättningar
förkorta [förminska] abbreviate
reducera [förminska] reducing
decimera [förminska] decimate
subtrahera [förminska] subtract
pruta [förminska] haggle
avkorta [förminska] shorten
amortera [förminska] amortize
inskränka [förminska] restrict
beskära [förminska] cut down
minska [förminska] dwindle
addera [företa uträkningar] add
summera [företa uträkningar] sum up
dividera [företa uträkningar] divide
multiplicera [företa uträkningar] multiply
tälja [företa uträkningar] whittle
beräkna [företa uträkningar] compute
göra en beräkning [företa uträkningar] do calculations
räkna [företa uträkningar] calculate
förvandla [förenkla] commute
omräkna [förenkla] convert