Söktermen du kan tänka dig har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
du kan tänka dig (o) [tänka] you can imagine (o) [tänka]
du kan tänka dig (o) [tänka] you can just imagine (o) [tänka]

SV EN Översättningar för du

du (o) [allmän] you (o) [allmän]
du (o) [pers. pron. - subjekt - sg.] you (o) [pers. pron. - subjekt - sg.]
du thou
du (pronoun v n) [singular informal form of "you"] thou (pronoun v n) [singular informal form of "you"]
du yer
du you

SV EN Översättningar för kan

SV EN Översättningar för tänka

tänka (v) [själsförmögenhet]
 • tänkt
reason (v) [själsförmögenhet]
 • reasoned
 • reason
 • reason
 • reasoned
 • reasoned
tänka (v) [avsikt] mean to (v) [avsikt]
tänka (v) [avsikt] intend to (v) [avsikt]
tänka (v) [avsikt] have the intention of (v) [avsikt]
tänka
 • tänkt
think
 • thought
 • think
 • think
 • thought
 • thought
tänka (v) [avsikt]
 • tänkt
think (v) [avsikt]
 • thought
 • think
 • think
 • thought
 • thought
tänka (v) [själsförmögenhet]
 • tänkt
think (v) [själsförmögenhet]
 • thought
 • think
 • think
 • thought
 • thought

SV EN Översättningar för dig

dig (o) [allmän] you (o) [allmän]
dig (o) [pers. pron. - direkt objekt - sg.] you (o) [pers. pron. - direkt objekt - sg.]
dig (o) [pers. pron. - indirekt objekt - sg.] you (o) [pers. pron. - indirekt objekt - sg.]
dig (o) [pronomen - singular] yourself (o) [pronomen - singular]
dig (o) [reflexivt pron. - sg.] yourself (o) [reflexivt pron. - sg.]
dig dug (literature)
dig (pronoun v n) [Objective case of 'thou'] thee (pronoun v n) [Objective case of 'thou']
dig you