Söktermen Dump har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
dump (v) [garbage] stjälpa av (v) [garbage]
dump (v) [garbage]
 • dumped
 • dump
 • dump
 • dumped
 • dumped
tippa (v) [garbage]
 • tippad
dump (v) [objects] kasta bort (v) [objects]
dump (v) [objects]
 • dumped
 • dump
 • dump
 • dumped
 • dumped
kassera (v) [objects]
 • kasserad
dump (v) [objects]
 • dumped
 • dump
 • dump
 • dumped
 • dumped
slänga (v) [objects]
 • slängd
dump (v) [love]
 • dumped
 • dump
 • dump
 • dumped
 • dumped
överge (v) [love]
 • övergiven
dump (n) [automobiles] bilkyrkogård (n) [automobiles] (u)
dump (n) [automobiles] bilskrot (n) [automobiles] (u)
dump (n) [house]
 • dumped
 • dump
 • dump
 • dumped
 • dumped
håla (n) [house] (u)
 • hålad
dump (v) [love] ge på båten (v) [love]
dump (n) [garbage] tipp (n) [garbage] (u)
dump (n) [garbage] avfallshög (n) [garbage] (u)
dump (n v) [a place where waste or garbage is left] soptipp (n v) [a place where waste or garbage is left] (u)
dump (n) [garbage] soptipp (n) [garbage] (u)
dump (n) [garbage] avstjälpningsplats (n) [garbage] (u)
dump
 • dumped
 • dump
 • dump
 • dumped
 • dumped
dumpa
 • dumpad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för dump SV Översättningar
pour [bail out] ösa
drain [bail out] avdika
hurl [throw] kast {n}
pitch [throw] lutning (u)
sling [throw] gevärsrem (u)
toss [throw] kast {n}
fling [throw] slunga
slum [dive] slum
joint [dive] (slang ledförbindelse (u)
eject [action] (formal tar ut
unload [action] stänger av
throw out [action] köra bort
empty [action] tom
discharge [action] avlossa
fling down [action] kasta ned
exhaust [activity] uttömma
teem [activity] sprudla
void [activity] tom
evacuate [activity] utrymma
spill [activity] spill {n}