Söktermen each har 13 resultat
EN Engelska SV Svenska
each alla
each (determiner n) [every] alla (determiner n) [every]
each (o) [apiece] var (o) {n} [apiece]
each (a) [determiner] var (a) {n} [determiner]
each (o) [pronoun] var (o) {n} [pronoun]
each (o) [apiece] per styck (o) [apiece]
each (o) [apiece] per man (o) [apiece]
each (o) [pronoun] var för sig (o) [pronoun]
each var och en
each (a) [determiner] varje (a) [determiner]
each (determiner n) [every] varje (determiner n) [every]
each vardera
each varje

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för each SV Översättningar
every [amount] varje
any [amount] nån
all [amount] samtliga
some [quantity] somliga
not much [quantity] lite
any one [quantity] vilket som helst
one [quantity] ett
one another [manner] varandra