Söktermen Earth Liberation Front har 2 resultat

SV EN Översättningar för liberation

SV EN Översättningar för front

front (u) face
front (n) [byggnad] (u) face (n) [byggnad]
front (u) front
front (n) [byggnad] (u) front (n) [byggnad]
front (n) [militärisk] (u) front (n) [militärisk]
front (n) [byggnad] (u) facade (n) [byggnad]

EN SV Översättningar för earth

earth (v) [electricity]
 • earthed
 • earth
 • earth
 • earthed
 • earthed
jorda (v) [electricity]
 • jordad
earth jord (u)
earth (proper n v) [any general rock-based material] jord (proper n v) [any general rock-based material] (u)
earth (n) [globe] jord (n) [globe] (u)
earth (n) [ground] jord (n) [ground] (u)
earth (n) [ground]
 • earthed
 • earth
 • earth
 • earthed
 • earthed
mylla (n) [ground] (u)
 • myllad
earth (n) [ground] jordart (n) [ground] (u)
earth mull (u)
earth (n) [globe] jordklot (n) {n} [globe]
earth (n) [globe] värld (n) [globe] (u)

EN SV Översättningar för liberation

liberation (formal) befrielse (u)
liberation (n) [prisoner] (formal) frigivning (n) [prisoner] (u)
liberation (n) [slavery] (formal) frigivning (n) [slavery] (u)
liberation (n) [slavery] (formal) frigörelse (n) [slavery] (u)

EN SV Översättningar för front

front (n) [building] fasad (n) [building]
front (n) [pretense] täckmantel (n) [pretense] (u)
front (n) [pretense] kamouflage (n) {n} [pretense]
front (n) [pretense] camouflage (n) {n} [pretense]
front (n) [building] framsida (n) [building] (u)
front (n) [objects] framsida (n) [objects] (u)
front (n) [building] front (n) [building] (u)
front (n) [military] front (n) [military] (u)
front (n) [objects] främre del (n) [objects] (u)
front främre