Söktermen ebb har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
ebb (n) [nautisk] (u) low tide (n) [nautisk]
ebb (n) [nautisk] (u) low water (n) [nautisk]
ebb (u) ebb
ebb (n v adj) [low tide] (u) ebb (n v adj) [low tide]
ebb (n) [nautisk] (u) ebb (n) [nautisk]
SV Svenska EN Engelska
ebb (n) [nautisk] (u) ebb tide (n) [nautisk]
ebb (n) [nautisk] (u) outgoing tide (n) [nautisk]
ebb (n) [nautisk] (u) reflux (n) [nautisk]
SV Synonymer för ebb EN Översättningar
tillbakagång [minskning] (u slump
inskränkning [minskning] (u limitation
reduktion [minskning] (u chemical reduction
recession [minskning] (u recession
baisse [minskning] (u fall in prices
sjunkande [minskning] n decline
nedgång [minskning] (u downturn
avtagande [utsinande] n diminishing
underskott [utsinande] n deficit
EN Engelska SV Svenska
ebb (n) [nautisk] (u) low tide (n) [nautisk]
ebb (n) [nautisk] (u) low water (n) [nautisk]
ebb (u) ebb
ebb (n v adj) [low tide] (u) ebb (n v adj) [low tide]
ebb (n) [nautisk] (u) ebb (n) [nautisk]
ebb (n) [nautisk] (u) ebb tide (n) [nautisk]
ebb (n) [nautisk] (u) outgoing tide (n) [nautisk]
ebb (n) [nautisk] (u) reflux (n) [nautisk]

Engelska Svenska översättingar