Söktermen ebbing har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
ebbing (a) [flowing back] avtagande (a) {n} [flowing back]
ebbing (a) [flowing back] ebbande (a) [flowing back]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för ebbing SV Översättningar
disappearing [declining] förbleknande {n}
decaying [declining] avtagande {n}
vanishing [declining] försvinnande {n}
dying [declining] ivrig
decay [decline] förruttnelse (u)
declination [decline] lutning (u)
deterioration [decline] urartning (u)
loss [decline] förlust (u)
failure [decline] fiasko {n}
declining [dying] sluttande