Söktermen ebullience har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
ebullience (n) [mental condition] översvallande (n) {n} [mental condition]
ebullience (n) [mental condition] hänförelse (n) [mental condition] (u)
ebullience (n) [mental condition] sprudlande vitalitet (n) [mental condition] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för ebullience SV Översättningar
exhilaration [enthusiasm] upprymdhet (u)
exuberance [enthusiasm] översvallande glädje
agitation [enthusiasm] sinnesrörelse (u)
vitality [enthusiasm] livsduglighet (u)
ferment [enthusiasm] jäsämne
zest [enthusiasm] aptit (u)
excitement [enthusiasm] upphetsning (u)
ardour [eagerness] iver (u)
fanaticism [eagerness] fanatism (u)
devotion [eagerness] andakt
verve [eagerness] fart (u)
enthusiasm [eagerness] jubel {n}
well-being [feeling of well-being] välmående
happiness [feeling of well-being] sällhet (u)
relaxation [feeling of well-being] slappnande {n}
giddiness [feeling of well-being] yrsel (u)
elation [feeling of well-being] upprymdhet (u)
euphoria [feeling of well-being] eufori (u)