Söktermen economic concentration har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för economic

economic (a) [economics] ekonomisk (a) [economics]

EN SV Översättningar för concentration

concentration koncentration (u)
concentration (n) [The act or process of concentrating] koncentration (n) [The act or process of concentrating] (u)
concentration (n) [close attention] koncentration (n) [close attention] (u)
concentration (n) [general] koncentration (n) [general] (u)
concentration (n) [physics] koncentration (n) [physics] (u)
concentration (n) [close attention] samlad uppmärksamhet (n) [close attention] (u)
concentration anrikning