Söktermen Edinburgh Castle har 2 resultat

SV EN Översättningar för edinburgh

EN SV Översättningar för edinburgh

Edinburgh (n) [geography] Edinburg (n) [geography] (invariable)
Edinburgh Edinburgh

EN SV Översättningar för castle

castle (n v) [fortified building] fästning (n v) [fortified building] (u)
castle slott {n}
castle (n) [architecture] slott (n) {n} [architecture]
castle (n v) [fortified building] slott (n v) {n} [fortified building]
castle (n v) [fortified building] borg (n v) [fortified building]
castle (n v) [fortified building] befästning (n v) [fortified building]
castle borg
castle befästning
castle fästning (u)