Söktermen effekt har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
effekt (n) [resultat] (u) result (n) [resultat]
effekt (u) effect
effekt (n) [allmän] (u) effect (n) [allmän]
effekt (n v) [belongings] (u) effect (n v) [belongings]
effekt (n) [resultat] (u) effect (n) [resultat]
SV Svenska EN Engelska
effekt (n) [allmän] (u) efficacy (n) [allmän]
effekt (u) power
SV Synonymer för effekt EN Översättningar
verkan [svar] (invariable effect
respons [svar] (u feedback
process [svar] (u case
reaktion [svar] (u reaction
eko [genljud] n reverberation
reflex [genljud] (u reflex
växelverkan [genljud] n interaction
betydelse [genljud] (u significance
kapacitet [drivkraft] (u capacity
kraft [drivkraft] (u vigour {BE}
yttring [sken] manifestation
prägel [sken] imprint
utseende [sken] n looks
resultat [tecken på] n result
utslag [tecken på] n verdict (informal)
följd [resultat] (u series
inverkan [resultat] impact
funktion [resultat] (u function
konsekvens [resultat] (u consequence
intryck [resultat] n imprint
EN Engelska SV Svenska
effekt (n) [resultat] (u) result (n) [resultat]
effekt (u) effect
effekt (n) [allmän] (u) effect (n) [allmän]
effekt (n v) [belongings] (u) effect (n v) [belongings]
effekt (n) [resultat] (u) effect (n) [resultat]
effekt (n) [allmän] (u) efficacy (n) [allmän]
effekt (u) power