Söktermen effektiv har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
effektiv effective
effektiv (a) [metod] effective (a) [metod]
effektiv (a) [metod] effectual (a) [metod]
effektiv (adj) [effective] efficacious (adj) [effective]
effektiv (a) [metod] efficacious (a) [metod]
SV Svenska EN Engelska
effektiv (a) [företag] efficient (a) [företag]
effektiv (a) [metod] efficient (a) [metod]
effektiv (a) [person] efficient (a) [person]
SV Synonymer för effektiv EN Översättningar
användbar [duglig] useful
lämplig [duglig] suitable
tjänlig [duglig] subservient
ändamålsenlig [duglig] expedient
brukbar [duglig] useful
passande [duglig] seemly (literature)
nyttig [duglig] useful
aktiv [verkande] active voice
uppbyggande [livsbejakande] constructive
konstruktiv [livsbejakande] constructive
värdefull [livsbejakande] valuable
god [livsbejakande] good
bra [livsbejakande] all right
positiv [livsbejakande] n barrel organ
flitig [arbetsam] diligent
produktiv [arbetsam] productive
arbetsbesparande [ändamålsenlig] laborsaving
metodisk [ändamålsenlig] methodical
välskött [ändamålsenlig] well-managed
klok [ändamålsenlig] clever