Söktermen effort har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
effort (n) [attempt] strävan (n) [attempt] (u (invariable))
effort ansträngning (u)
effort (n) [general] ansträngning (n) [general] (u)
effort (n v) [the amount of work involved in achieving something] ansträngning (n v) [the amount of work involved in achieving something] (u)
effort (n) [attempt] bemödande (n) {n} [attempt]
EN Engelska SV Svenska
effort (n) [general] bemödande (n) {n} [general]
effort (n v) [the amount of work involved in achieving something] insats (n v) [the amount of work involved in achieving something] (u)
effort (n) [general] kraftansträngning (n) [general] (u)
effort (n) [attempt] försök (n) {n} [attempt]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för effort SV Översättningar
exertion [endeavour] esfuerzo {m}
bid [endeavour] rogar
striving [endeavour] empeño {m}
essay [endeavour] composicion
try [endeavour] ensayo {m}
undertaking [endeavour] (formal funeraria {f}
attempt [endeavour] carné
diligence [persistence] diligencia {f}
industry [persistence] empresa {f}
attention [persistence] deferencia {f}
assiduity [persistence] diligencia {f}
devotion [persistence] veneración {f}
study [persistence] estudio {m}
application [persistence] utilizacion
attack [conflict] acceso {m}
onset [conflict] inicio {m}
push [conflict] topar
bent [trend] inclinación {f}
tenor [trend] (formal tenor {m}
impulse [trend] instinto {m}