Söktermen eftersträva har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
eftersträva aspire
SV Synonymer för eftersträva EN Översättningar
anstränga sig [bemöda sig om] strain
eftertrakta [bemöda sig om] covet
kräva [fordra] claim
önska [fordra] like (formal)
vilja ha [fordra] like (formal)
begära [fordra] ask for
åstunda [önska] desire
vilja [önska] want
söka [eftertrakta] look for
åsyfta [eftertrakta] aim at
åtrå [eftertrakta] desire
fika efter [eftertrakta] hanker after
aspirera [eftertrakta] aim
pröva [försöka] test
prova [försöka] test