Söktermen eftersträvansvärd har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
eftersträvansvärd (adj n) [suitable to be desired] desirable (adj n) [suitable to be desired]
SV Synonymer för eftersträvansvärd EN Översättningar
omtyckt [eftersökt] popular
lockande [eftersökt] attractive
tilldragande [eftersökt] attractive
attraktiv [eftersökt] attractive
populär [eftersökt] popular
gångbar [eftersökt] current
kurant [eftersökt] saleable
begärlig [eftersökt] sought after
avsedd [eftertraktad] intended
åtrådd [eftertraktad] coveted
önskvärd [eftertraktad] desirable
fulländad [fullkomlig] finished
ideal [fullkomlig] n ideal
exemplarisk [fullkomlig] exemplary
perfekt [fullkomlig] complete
utomordentlig [fullkomlig] cool
upphöjd [fullkomlig] blissful
ypperlig [fullkomlig] excellent
idealisk [fullkomlig] ideal