Söktermen EG-förordning om existerande kemikalier har ett resultat
Hoppa till

SV EN Översättningar för om

om (o) [beträffande] concerning (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] regarding (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] about (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] connected with (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] in regard to (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] as regards (o) [beträffande]
om ask
om round
om (o) [möjlighet] in case (o) [möjlighet]
om (v n) [If; in case of] should (v n) [If; in case of]

SV EN Översättningar för existerande

existerande (a) [omständigheter] present (a) [omständigheter]
existerande (a) [allmän] existent (a) [allmän]
existerande (adj n) [existing; having life or being, current; occurring now] existent (adj n) [existing; having life or being, current; occurring now]
existerande (a) [omständigheter] existent (a) [omständigheter]
existerande existing
existerande (a) [allmän] existing (a) [allmän]
existerande (a) [omständigheter] existing (a) [omständigheter]
existerande (a) [zoologi] extant (a) [zoologi] (formal)
existerande (a) [zoologi] not extinct (a) [zoologi]

SV EN Översättningar för kemikalier